Vēl neesi Tele2 klients?


Šeit tu atradīsi atbildes uz saviem jautājumiem

Kas ir kavēta rēķina maksa un kādas izmaiņas gaidāmas no 09.03.2020.?

No 09.03.2020. ir izmaiņas rēķinu apmaksas procesā. Sākot ar šo datumu Tele2 aprēķinās kavēta rēķina maksu 0,5 % apmērā par katru kavēto dienu. Līdz ar izmaiņām mainīsies Abonēšanas noteikumu punkts 3.6.

Līdz 09.03.2020. abonēšanas noteikumu punkts 3.6. ir šāds:

3.6. Ja Abonents rēķinā, norādītajā termiņā un apjomā nesamaksā paredzētos maksājumus, TELE2 ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

No 09.03.2020. šāds:

3.6. Ja Abonents kavē rēķinā iekļauto maksājumu samaksas termiņu, tad TELE2 ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājumu summas (turpmāk saukts arī “Kavēta rēķina maksa") par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda (kavētā maksājuma summas).
Izsaki savu viedokli par Tele2
Vajadzīga palīdzība? Meklē šeit!
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti