× Meklē vislabāko piedāvājumu? Atrodi šeit


Šeit tu atradīsi atbildes uz saviem jautājumiem

Kas ir kavēta rēķina maksa un kādas izmaiņas gaidāmas no 09.03.2020.?

Kavēta rēķinu maksu sāksim aprēķināt, ja kavēsi rēķina apmaksu vairāk par 5 dienām.Piemērs kavēta rēķina maksas aprēķinam:

Tava rēķina summa ir 9,99 EUR. Šajā mēnesī tavu maksājumu saņēmām 29. datumā. Tas nozīmē, ka rēķina apmaksu tu kavēji pilnas 9 dienas (dienu, kad saņēmām maksājumu, neskaitīsim iekšā).
Tālāk aprēķins, kas būs iekļauts arī nākamā rēķina analīzē –

0,5 % par katru kavēto dienu no kavētās maksājuma summas (9,99 EUR) = 0,005 x 9,99 = 0,05 (par katru kavēto dienu). 0,05 x 9 = 0,45 EUR. Tātad nākamajā rēķinā papildus kopējam rēķinam būs iekļauta arī kavēta rēķina maksa 0,45 EUR.

Kas notiks, ja rēķinu samaksāšu nākamajā mēnesī?

Kavēta rēķina maksa tiks aprēķināta līdz pēdējai mēneša dienai un iekļauta nākamajā rēķinā. Par jaunā mēneša dienām – aiznākamajā rēķinā.

Svarīgi! Kavēta rēķina maksu pārtrauksim aprēķināt, tiklīdz saņemsim maksājumu, nevis kopš brīža, kad tu to esi veicis. Piemēram, Latvijas pastā veiktos maksājumus mēs saņemam tikai pēc 3 darba dienām. Uzzini vairāk: Veicu maksājumu, vai to saņēmāt?

Atgādinām, ka rēķinā par janvārī izmantotajiem pakalpojumiem, kuru saņēmi februārī, mēs iekļāvām informāciju par izmaiņām no 09.03.2020.

No 09.03.2020. ir izmaiņas rēķinu apmaksas procesā. Sākot ar šo datumu Tele2 aprēķinās kavēta rēķina maksu 0,5 % apmērā par katru kavēto dienu. Līdz ar izmaiņām mainīsies Abonēšanas noteikumu punkts 3.6.

Līdz 09.03.2020. abonēšanas noteikumu punkts 3.6. ir šāds:

3.6. Ja Abonents rēķinā, norādītajā termiņā un apjomā nesamaksā paredzētos maksājumus, TELE2 ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

No 09.03.2020. šāds:

3.6. Ja Abonents kavē rēķinā iekļauto maksājumu samaksas termiņu, tad TELE2 ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājumu summas (turpmāk saukts arī “Kavēta rēķina maksa") par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda (kavētā maksājuma summas).
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti