Finanšu rādītāji

2016 2017 Q3, 2018
   Neto apgrozījums kEUR 105 179 119 958 92 550
   EBITDA kEUR 33 574 43 301 34 072
   EBITDA rentabilitāte % 31,9 36,1 36,8
   Investīcijas kEUR 9 444 8 632 6 063