× Meklē vislabāko piedāvājumu? Atrodi šeit
Tele2 rēķinu apdrošināšana

Esi sasniedzams, lai kas arī notiktu! Tele2 rēķinu apdrošināšana būs Tavs atbalsta plecs bezdarba vai ilgstošas darba nespējas gadījumā.

1,99 €/mēn.
2 mēneši bez maksas
 • Apdrošinājuma summa: līdz 60 €/mēn.
 • Maksimālā summa: 360 €
 • Periods: 6 mēneši
 • Rēķina summas apmērā, kas nepārsniedz 60 €.
4,99 €/mēn.
2 mēneši bez maksas
 • Apdrošinājuma summa: līdz 100 €/mēn.
 • Maksimālā summa: 600 €
 • Periods: 6 mēneši
 • Rēķina summas apmērā, kas nepārsniedz 100 €.
Kā darbojas Tele2 rēķinu apdrošināšana?
Bezdarbs

Ja darba devējs uzteiks darbu un Tu reģistrēsies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks uz periodu ilgāku par 30 dienām, mēs segsim Tavus rēķinus bezdarba periodā no 31. dienas.

Ilgstoša darba nespēja

Ja Tu saslimsi vai gūsi traumu un nevarēsi strādāt ilgāk par 30 dienām, mēs segsim Tavus rēķinus pārejošas darbnespējas periodā no 31. dienas.

Rēķinu apdrošināšanas priekšrocības
Miers un drošība par rītdienu
Pieejama cena
Vienkārša pieteikšanās un atlīdzības pieprasīšana
Tiek iekļautas arī nomaksas ierīces
Kāpēc apdrošināt rēķinu?

Dati liecina – pēkšņas izmaiņa darbā var skart daudzus. Pasargā sevi, laikus apdrošinot savu rēķinu!

61 500

piešķirtu bezdabnieka statusu 2023. gadā

4

mēneši – vidēji bezdarbieka statusā pavadītais laiks

34%

jeb katrs trešais Latvijas iedzīvotājs kaut reizi mūžā atlaists no darba

Norstat, 2024, jūnijs

39%

vismaz reizi dzīvē slimojuši ilgāk par 30 dienām

Norstat, 2024, jūnijs

6

cilvēki vidēji dienā gūst traumas darba vietā

990

aktīvas B slimības lapas ik mēnesi

Īpašie nosacījumi
Nogaidīšanas periods

Nogaidīšanas periods ir laiks no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīža, kad apdrošināšana vēl nav spēkā. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas nogaidīšanas periodā, atlīdzība netiek izmaksāta.

60 dienas: Bezdarba gadījumā

Apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta tikai tad, ja bezdarbs iestāsies pēc 60 dienām no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīža.

Apdrošināšanas atlīdzība netiks izmaksāta, ja:

 • darbs ir veikts, pamatojoties uz Uzņēmuma līgumu;
 • darba attiecības ir pārtrauktas pārbaudes laikā;
 • apdrošinātais ir fiziska persona-uzņēmējs, darba devēja kontroles vai vadības struktūras loceklis (padome, valde) vai ārvalstu komercsabiedrības filiāles vadītājs.
30 dienas: Ilgstošas darbnespējas gadījumā

Apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta tikai tad, ja darbnespēja iestāsies pēc 30 dienām no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīža.

Apdrošināšanas atlīdzība netiks izmaksāta, ja darba nespējas cēlonis ir radies:

 • pirms apdrošināšanas spēkā stāšanās datuma;
 • apzinātas vai tīšas darbības dēļ, ļaunprātīgi pakļaujot sevi briesmām;
 • alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;
 • veicot krimināli sodāmas darbības.
Vecuma ierobežojumi

No 18 līdz 65 gadiem (ieskaitot).

Atlīdzības izmaksa
 • Netiek segti nokavējuma procenti vai līgumsodi.
 • Netiek apmaksāti rēķinā iekļautie Tele2 Rēķinu apdrošināšanas pakalpojumi.
 • Atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā, ja uzteikts darbs, noformējot vienošanos saskaņā ar Darba likuma 114. pantu.

Noderīgi

Pret ko pasargā mani Tele2 rēķinu apdrošināšana?
Tā ir finansiāla palīdzība Tele2 klientam veikt Tele2 rēķinu apmaksu, ja:
 • Rodas nopietnas veselības problēmas vai noticis smags nelaimes gadījums;
 • klients kļūst par bezdarbnieku, jo darba devējs ir uzteicis darbu.
Uzzini vairāk par pakalpojumu:
ERGO Tele2 rēķinu apdrošināšanas noteikumi Nr. 01.07.2024., pieejami šeit.
Produkta informācijas dokuments, pieejams šeit.
Kādi ir Tele2 rēķinu apdrošināšanas nosacījumi?
 • Tele2 rēķinu apdrošināšanas produktu var iegādāties esošs Tele2 klients - fiziska persona vecumā no 18 līdz 65 gadiem (ieskaitot).
 • Iespējams apdrošināt tikai savu Tele2 rēķinu. Nav iespējams iegādāties apdrošināšanu, lai tiktu apdrošināts cita klienta Tele2 rēķins.
 • Maksa par apdrošināšanu tiks iekļauta Tele2 rēķinā.
Tele2 rēķinu apdrošināšanas noteikumi:
Apdrošināšanas līguma Vispārīgie noteikumi Nr. 01.11.2022.
ERGO Tele2 Rēķinu apdrošināšanas noteikumi Nr. 01.07.2024.
Produkta Informācijas dokuments.
Sūdzību izskatīšanas procedūra.

Apdrošināšanas līguma noslēgšanu nodrošina SIA Tele2 kā reģistrēts papildu pakalpojuma starpnieks ERGO starpnieku reģistrā Tele2, SIA 40003272854, Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, tel. 67060796, e-pasta adrese tele2@tele2.lv un saņem komisijas atlīdzību par apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
Vai ir kādi Tele2 rēķinu apdrošināšanas seguma ierobežojumi?
Lai sevi pasargātu, apdrošināšanas segums jāiegādājas laicīgi, jo tiek piemērots nogaidīšanas periods. Nogaidīšanas perioda  laikā no polises sākuma datuma, ja iestājas apdrošinātais risks, atlīdzību pieteikt nav iespējams. Nogaidīšanas periodi ir šādi:
Bezdarba risks – 60 dienas,
Ilgstoša darba nespēja – 30 dienas.

Lai pieteiktu bezdarba riska atlīdzības gadījumu, ņem vēra:
 • Tev ir jābūt darba attiecībās vismaz 4 mēnešus;
 • jāstrādā vismaz 20 darba stundas nedēļā vai vairāk saskaņā ar Tavu darba līgumu;
 • Tu nevari būt reģistrēts kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;
 • Tu nevari būt uzņēmuma vadības struktūrā (valdē, padomē) vai kā ārvalstu filiāles vadītājs;
 • Tavs darba devējs nevar būt Tavs radinieks (līdz 3. pakāpei, ieskaitot).
Bezdarba risks neiekļauj gadījumus, kad pats izlem pamest darba vietu (attiecas tikai uz gadījumiem, ja darbu uzsaka darba devējs).

Atlīdzību ilgstošas darba nespējas gadījumā nevar pieteikt, ja trauma gūta:
 • Nodarbojoties ar ekstrēmo sportu/hobiju;
 • piedaloties treniņos vai sacensībās ar motorizētu transporta līdzekli;
 • pildot dienesta pienākumus aktīvajā militārajā vai citāda formējumā.
Ar pilniem produkta noteikumiem vari iepazīties šeit.
ERGO Tele2 Rēķinu apdrošināšanas noteikumi Nr. 01.07.2024.
Produkta Informācijas dokuments.
 
Kā es varu noslēgt Tele2 rēķinu apdrošināšanas līgumu?
Tele2 rēķinu apdrošināšanas līgumu iespējams noslēgt mājaslapā vai pašapkalpošanās portālā www.mans.tele2.lv un arī Mans Tele2 mobilajā lietotnē.

Ņem vērā, ka pakalpojumu nav iespējams pieslēgt Tele2 centrā (klātienē).
 
Kā var atteikties no Tele2 rēķinu apdrošināšanas?
Atteikties no Tele2 rēķinu apdrošināšanas vari:
Kas ir nogaidīšanas periods?
Nogaidīšanas periods ir laika periods no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās, kad apdrošināšanas aizsardzība vēl nav spēkā.
Tele2 rēķinu apdrošināšanas produktam tiek piemēroti šādi nogaidīšanas periodi:
 • Ilgstošas darba nespējas riskam apdrošināšana stājas spēkā 30 dienas pēc polises sākuma datuma;
 • Bezdarbam riskam apdrošināšana stājas spēkā 60 dienas pēc polises sākuma datuma.
Kāds ir pašriska periods?
Apdrošināšanas līgumā gan bezdarba riskam, gan ilgstošai darba nespējai, pašriska periods ir 30 dienas. Tas nozīmē, ka Apdrošinātājs sāks apmaksāt Tele2 rēķinu ar 31. dienu, kad ir iestājies noteikumos atrunātais risks.
Kur var pieteikt atlīdzību?
Ja ir iestājies atlīdzības gadījums, Tu vari iesniegt atlīdzības pieteikumu:
 • Elektroniski, ERGO mājaslapā www.ergo.lv (sadaļā “Pieteikt atlīdzību”);
 • zvanot ERGO Klientu atbalsta dienestam pa tālruni 1887* (+371 67081887, zvanot no ārzemēm).
* Par zvanu uz īso numuru, var tikt piestādīta maksa. 
Ja ir iestājies atlīdzības gadījums, vai es varu iegādāties citus Tele2 pakalpojumus vai ierīces nomaksā?
Jā, ja ir iestājies atlīdzības gadījums, tas neietekmē Tavas iespējas iegādāties citus Tele2 pakalpojumus vai ierīces nomaksā. Jāņem vērā, ka apdrošinātājs sedz Tele2 rēķina apmaksu tikai līdz noteiktajam apdrošināšanas summas limitam polisē. Ja rēķina summa pieaugs virs šī limita, Tavs rēķins no apdrošinātāja puses tiks atmaksāts tikai daļēji.
Kā es zināšu, ka ERGO ir veicis atlīdzības izmaksu?
Tiklīdz ERGO būs veicis atlīdzības izmaksu, nākamajā dienā saņemsi informatīvu īsziņu, ka Tele2 ir saņēmis ERGO veikto maksājumu konkrētās summas apmēra.
Kāds ir apdrošināšanas atlīdzības apmērs?
Apdrošinātājs veiks Tele2 rēķina apmaksu Tele2 rēķina summas apmērā (neiekļaujot parādus vai piemērotos līgumsodus) līdz apdrošināšanas polisē norādītajam ikmēneša limitam.
Ja Tava Tele2 rēķina summa būs lielāka par ikmēneša limitu, Tavs rēķins tiks apmaksāts daļēji un starpība būs jāapmaksā pašam.
Cik ilgi apdrošinātājs apmaksās Tele2 rēķinu, ja ir iestājies kāds no apdrošinātajiem riskiem?
Apdrošinātājs veiks Tele2 rēķina apmaksu, kamēr turpinās bezdarba stāvoklis vai ilgstoša darba nespēja, taču ne ilgāk par 6 mēnešiem.
Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu atlīdzību?
Iestājoties atlīdzības gadījumam, apdrošinātajam Tev būs jāiesniedz sekojoši dokumenti:
Bezdarba gadījumā
 • Nodarbinātības valsts aģentūras izdotu dokumentu kopijas, kas apliecina bezdarbnieka statusa piešķiršanu;
 • vienošanās kopija ar darba devēju par darba attiecību pārtraukšanu;
 • VSAA izziņa par veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām par pēdējiem 4 mēnešiem pirms darba attiecību izbeigšanas dienas;
 • Tele2 rēķins atlīdzības izmaksai.
Ilgstošas darba nespējas gadījumā
 • Ārstniecības iestādes izziņa, kas apliecina darba nespējas lapas izsniegšanas iemeslu;
 • Darba nespējas lapas kopija;
 • Tele2 rēķins atlīdzības izmaksai.
Lūdzam pievērst uzmanību, ka, izskatot atlīdzību lietu, pēc pieprasītās informācijas saņemšanas, var tikt pieprasīti arī citi papildu dokumenti vai informācija.
 
Vairāk
Vairāk
Tele2 Rēķinu apdrošināšana sadarbībā ar
23572
Ierīču iztirgošana
Īpaši izdevīgas cenas viedierīcēm un aksesuāriem
Iegādāties
31733
Galaxy AI ir klāt
Tagad pieejams arī Galaxy S23 sērijai, Flip5, Fold5, Tab S9, Tab S9+ un Tab S9 Ultra
Uz e-veikalu
32894
iPhone 13
Pārbaudīta vērtība estētiem – iPhone raksturīgais dizains burvīgos toņos. Runa nav tikai par ārieni. Tevi gaida izcila lietotāja pieredze, pārdomāta līdz pēdējai niansei.
27,03
€/mēn.
29,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32895
iPhone 15
Jaunākās Apple inovācijas vienā telefonā. Neticama izturība, 48 MP fotokamera visam, ko vēlies iemūžināt, kā arī ilgstoša akumulatora darbība, pat intensīvi lietojot.
36,20
€/mēn.
41,20
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32896
iPhone 15 Pro
Ja vēlies būt pro līmenī gan darbā, gan atpūtā, jaunais iPhone ir kā radīts tavām vēlmēm. Ja Tev ir svarīga kvalitāte un tālrunis, kas nepieviļ – iPhone 15 Pro būs īstais.
45,78
€/mēn.
49,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32897
Samsung Galaxy A35
Zelta vidusceļš! Te ir viss, kas vajadzīgs patīkamai ikdienas lietošanai, – kvalitatīvs
un košs ekrāns, laba kamera un veiktspēja,
kā arī ļoti pievilcīga āriene.
11,20
€/mēn.
15,78
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32898
Samsung Galaxy S24
Atklāj mākslīgā intelekta ēru un sasniedz jaunas produktivitātes virsotnes! Kompaktākais jaunās S sērijas modelis
ir bagāts ar inovācijām, kas neatstās vienaldzīgu.
32,45
€/mēn.
37,87
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32899
Samsung Galaxy A05s
Lai paveiktu daudz, nav jāmaksā dārgi. Iespaidīga 50MP platleņķa kamera, izsmalcināts dizains un jaudīgs akumulators, kas ļaus izdarīt visu, kas tev patīk.
4,95
€/mēn.
7,95
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32900
Redmi 13C
Elegants un stilīgs budžeta klases viedtālrunis, kura ietilpīgajā atmiņā pietiks vietas visam, kas dzīvē nepieciešams.
5,78
€/mēn.
6,62
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32901
Redmi Note 13
Viedtālrunis ikoniskām fotogrāfijām, kuras palīdzēs uzņemt 108MP fotokamera. Pieejami dažādi kameras režīmi, kas nodrošinās, lai katrs attēls būtu perfekts.
9,53
€/mēn.
11,20
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
32902
Redmi Note 13 Pro+
Ja būtu jānosauc viena īpašība, ar ko šis tālrunis ir tik īpašs, tā būtu jaudīgā 200MP kamera. Radīts tiem, kas mīl filmēt un fotografēt.
19,53
€/mēn.
22,03
Uz e-veikalu
01.07.2024. - 31.07.2024.
31961
Viens internets mājām un vasarnīcai?
Mobilais 5G vai 4G mājas internets - lieto visur, kur rozete!
9,98
€/mēn.
 
Ņem pie Tele2
24306
Tarifi skolēniem un studentiem
Īpaši izdevīgi piedāvājumi bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam
9,99
€/mēn.
 
Izvēlies tarifu
24459
Izdevīgs Go3 piedāvājums!
TV+Filmas paka ar 25% atlaidi uz 24 mēnešiem
10,49
€/mēn.
13,99
Pieslēgt
23564
Tarifi senioriem
Labākie piedāvājumi senioriem no 62 gadu vecuma pie Zelta Zivtiņas
7,99
€/mēn.
 
Izvēlies tarifu
24305
Pārcel savējos pie Tele2
Labs piedāvājums tiem, kas vēl nav pie Tele2. Viss vienkārši - atstāj savu numuru, mēs atzvanīsim, izstāstīsim un arī noformēsim darījumu, ja vēlēsies. Arī ar esošo operatoru saistības nokārtosim mēs.
Vairāk
24359
Lieliska saderība!
Ātrs Tele2 mājas internets + Go3 televīzija. Izvēlies savu piedāvājumu, noformē pirkumu un saņem tuvāko dienu laikā!
20,98
€/mēn.
 
Izvēlēties
25744
Interneta drošība
Pirmos 2 mēnešus izmēģini bez maksas - vieglākais veids, kā pasargāt sevi no draudiem internetā
1,49
€/mēn.
 
Vairāk
32980
Jūlija Komplimentu loterija
Lasīt vairāk
Vasaras karstākā Komplimentu loterija ir klāt!

Piedalies un laimē iespaidīgo Samsung Galaxy S23 vai kādu citu no 30 vērtīgajām balvām - Huawei Band 8, Samsung Galaxy Buds 2, Xiaomi Watch 2, Tele2 Maģiskās Karaļvalsts kāršu spēli un vēl daudz citas aizraujošas balvas!
Viss, kas Tev ir jādara ir jāpieslēdz bezmaksas tehnoloģija VoLTE un jāreģistrējas loterijai noklikšķinot "Piedalīties" Mans Tele2 Komplimentu sadaļā.

Sīkāk par VoLTE un reģistrāciju lasi šeit.
Loterijas noteikumi šeit.

Pieteikšanās līdz 31.07.2024.
Izloze 06.08.2024.

 
Close
Saņemt Komplimentu
01.07.2024. - 31.07.2024.
31939
25% atlaide FN Serviss
Lasīt vairāk
Esi drošs ar FN-Serviss īpašo piedāvājumu

Vēlies padarīt savu vidi drošāku? Iegādājies īpaši izvēlētos FN-Serviss drošības produktus mājai vai atpūtai ar 25% atlaidi.
Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko varēsi izmantot, FN-Serviss internetveikalā.

Atlaides nesummējas.
Close
Saņemt Komplimentu
01.05.2024. - 31.12.2024.
32526
40% atlaide GioStyle piknika piederumiem!
Lasīt vairāk
Svētki dabā ar GioStyle piknika piederumiem!

Piknika piederumi, kas pārsteigs ikvienu ar košām krāsām, interesantu
dizainu un izcilu kvalitāti, padarot katru pikniku vai atpūtu ārpus mājas par
īstiem svētkiem dabā! Iegādājies jau tagad ar 40% atlaidi!

Apskati piedāvājumā iekļautos produktus šeit

Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko
varēsi izmantot, www.tavatelpa.lv mājaslapā

Atlaides nesummējas.

 
Close
Saņemt Komplimentu
05.06.2024. - 31.08.2024.
29938
25% atlaide sūtījumiem DPD Paku Skapjos
Lasīt vairāk
Izmanto fantastisko iespēju un sūti Latvijā vēl izdevīgāk ar DPD!
Lai visas paciņas sasniegtu savus galamērķus, dodies uz Mans Tele2 sadaļu

“Komplimenti” un saņem 25% atlaižu kodu DPD Paku Skapju sūtījumiem visa Latvijā. Kodu varēsi izmantot, formējot sūtījumus vietnē www.eserviss.dpd.lv

Atlaides nesummējas ar citām atlaidēm.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
29935
50% atlaide Apollo Kino biļetēm uz ceturtdienas seansiem
Lasīt vairāk
Ceturtdienas ir kino laimīgas dienas!

Esi kino fans? Ar Tele2 apmeklē Apollo Kino kino seansus divreiz izdevīgāk!
Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaižu kodu, ko varēsi izmantot pērkot biļetes uz ceturtdienas seansiem ar 50% atlaidi www.apollokino.lv vai klātienē, jebkurā no Apollo Kino.

Piedāvājums neattiecas uz pirmizrāžu seansiem, kā arī uz bērnu, senioru un īpašu pasākumu biļetēm.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
28509
10% papildu atlaide visām Danija precēm!
Lasīt vairāk
Apavi nekad nevar būt par daudz!

Lai viegls solis ikdienā un komforts visās dzīves situācijās iegādājies apavus
DANIJA veikalos ar 10% papildu atlaidi!

Dodies uz Mans Tele2 sadaļu “Komplimenti” un saņem atlaides kodu, ko varēsi izmantot, iegādājoties preces ar papildus atlaidi DANIJA klātienes veikalos vai www.danija.lv interneta veikalā.

Atlaides summējas ar publiskām atlaidēm!
Close
Saņemt Komplimentu
01.03.2024. - 31.12.2024.
29936
30% Atlaide Apollo gardumiem katru dienu
Lasīt vairāk
Kino bez gardumiem nav kino!

Īpašais Apollo Kino piedāvājums uzkodu komplektam Tevi jau gaida! Saņem 30% atlaižu kodu, ko varēsi izmantot pērkot M uzkodu komplektu (M dzēriens + M sāļais vai saldais popkorns) jebkurā diena Apollo Kino kinoteatros.

Kodu uzrādi info kasē, vai ievadi pašapkalpošanas kasē pirms pirkuma veikšanas.
Close
Saņemt Komplimentu
01.01.2024. - 31.12.2024.
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti