Rēķini

Rēķinu par iepriekšējā mēnesī izmantotajiem pakalpojumiem Jūs varat saņemt:

  • Izmantojot pašapklapošanās portālu Mans Tele2;
  • Izmantojot pakalpojumu E-rēķins
  • Pa pastu drukātā veidā.