Digitālā mārketinga projektu vadītājs/-a

Ja šis ir tieši tas, ko vēlies darīt Tele2:

 • veicināt Tele2 pakalpojumu, produktu un ierīču pārdošanu ar digitālās reklāmas palīdzību
 • monitorēt un izvērtēt dažādu kanālu, reklāmas formātu un pirkšanas modeļu sasniegtos rezultātus un iespējas (VOD, programmatic, mobile, display u.c.)
 • veicināt pozitīvu lietotāju pieredzi (user experience) interneta vietnē
 • uzraudzīt un vadīt SEO procesu uzņēmumā
 • koordinēt tēla kampaņu atbalsta aktivitātes digitālajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos
 • plānot efektīvu budžeta izlietojumu medijos (mediju aģentūras, sociālo mediju aģentūras, digitālās aģentūras u.c., )
 • veidot, uzturēt un veicināt sadarbību ar partneraģentūrām: mediju, radošo, digitālo un sociālo tīklu aģentūrām
 • sekot digitālā mārketinga tendencēm un ieviest uzņēmumā labāko digitālā mārketinga praksi
                                  

Ja Tev ir:

 • pieredze digitālo mediju stratēģijas izstrādē, kā arī digitālā mārketinga risinājumu efektivitātes izvērtēšanā un optimizācijā
 • pieredze darbā ar dažādu formātu un digitālo mediju pirkšanas modeļiem un izpratne par šo formātu un modeļu efektīvāko pielietojumu (Programmatic, Retargeting, VOD, Display formātiem u.c.)
 • pieredze darbā ar sociālo tīklu satura vadību
 • pieredze darbā ar meklētājsistēmu mārketinga (primāri – Google) produktiem un to pielietošanu praksē
 • augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, mārketingā, komunikāciju, IT  zinātnēs vai kādā citā saistītajā jomā
 • labas projektu vadības un organizatoriskās prasmes
 • pozitīva attieksme, augsts enerģijas līmenis, labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • spēja pieņemt lēmumus, lai sasniegtu ambiciozus mērķus, kā arī spēja precīzi ievērot termiņus
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (rakstos un mutvārdos)
 

Pievienojies un iegūsti:

 • interesantu un atbildīgu darbu starptautiskā uzņēmumā
 • pieredzi strādājot ar progresīvi domājošu komandu
 • dinamisku un uz vērtībām balstītu uzņēmuma kultūru
 • stabilu un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus
 • draudzīgus, atsaucīgus, profesionālus kolēģus un vadītājus

Piesakies vakancei:

Nav norādīts - Vārds Uzvārds
Nav norādīts - E-pasta adrese
Nav pareizs - E-pasta adrese
Nav norādīts - Kontakttālrunis
Formāti: PDF, DOC, līdz 2MB.