× Meklē vislabāko piedāvājumu? Atrodi šeit


Šeit tu atradīsi atbildes uz saviem jautājumiem

Kā automašīnas tirgus vērtība ietekmē apdrošinājuma summu?

Apdrošinājuma summa ir polisē norādītā summa, par kādu tiek apdrošināta automašīna. Maksimālā atlīdzība, kas tiek izmaksāta par apdrošināšanas gadījuma rezultātā radītajiem zaudējumiem nevar pārsniegt ne polisē norādīto apdrošinājuma summu ne transportlīdzekļa tirgus vērtību, kas ir vērtība par kādu var iegādāties šādu transportlīdzekli.
Tirgus vērtība tiek noteikta kā vidējais lielums, analizējot vietējos pārdošanas sludinājumus uz tādas pašas markas, modeļa, izlaides gada un līdzīgas komplektācijas transportlīdzekļiem.
Izsaki savu viedokli par Tele2
Neatradi, ko meklēji? Iespējams tava atbilde ir šeit.
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Ļoti slikti